SPESIALFETT

#252 HI-TEMP SHIELD

EKSTREMT VARMEBESTANDIG

#252 Hi-Temp Shield er et spesialfett for høye temperaturer, det omgjøres til pulverform etter +325°C og gir en meget effektiv smøring i temperaturer opp til +650°C.

BASE & FORTYKNING 
Hi-Temp Shield er sammensatt av en syntetisk polyetylenglykol og fortykningsmiddel av silikagel (silisiumdioksid) og antifriksjonsstoffer. En kombinasjon for overlegen, problemfri ytelse i høy varme.

HØYE TEMPERATURER 
Hi-Temp Shield er et høy-temperaturfett som som gradvis mykner i konsistensen for bedre penetrering i lagrene, uten å dryppe eller renne. Påføringen bør nå og overstige +315°C for at Hi-Temp Shield skal smøre effektivt.

TØRRSMØRING 
Ved +315°C fordamper basisvæsken og Hi-Temp Shield omgjøres til pulverform, dette gir høy ytelse opp til +650°C uten å skape rester av lakk, gummi, karbon eller andre avleiringer på f.eks. lagerflater.

FORENLIG MED METALLER 

Inneholder en kombinasjon av molybdendisulfid, grafitt og kobberpulver, og er naturlig forenlig med andre metaller.

HØY TRYKKMOTSTAND 
Hi-Temp Shield gir en meget sterk slitasjebeskyttelse ved høyt trykk. Danner en langvarig og solid smørefilm på metalloverflatene, og motstår trykk over 35tonn/cm2.

FORDELER 

 • Et ekte høy-temperaturfett
 • Overlegen trykkmotstand
 • Utmerket oksidasjonsbeskyttelse
 • Utmerket vannmotstand
 • Utmerket skjærstabilitet
 • Vedheftende

MERK 
Applikasjonen og fettet bør nå +315°C og høyere for å smøre mest effektivt.

BRUKSOMRÅDER:
Alt som skal smøres i varme, friksjonsvarme eller under ekstremt høy belastning.

#255 FLUORGUARD -H1

RESISTENT EKSTREMFETT

Fluorguard ™ er et rent spesialfett. Resistent mot kjemikalier, gasser og løsningsmidler. For kontinuerlig temperatur opp til +260°C over lang tid, i f.eks. bakerovner med lange ettersmøringsintervaller. Næringsmiddel-klassifisert H1 smøremiddel.

RESISTENT
Fluorguard er et spesialfett basert på Perfluorerad polyeter (PFPE) og Polytetrafluoreten (PTFE). Utviklet for svært krevende arbeidsmiljøer hvor smøreapplikasjonen utsettes for f.eks. gasser, kjemikalier, drivstoff eller kontinuerlig høy temperatur. Miljøer hvor andre typer fett ikke er brukbare da de blir ødelagt av løsemidler, ødelagt av kjemikalier eller tørker i varme.

LANG LEVETID 
Fluorguard er utviklet for lange smøreintervaller og tåler en kontinuerlig temperatur på +260°C i lang tid. Ved normale temperaturer og driftsforhold kan fettet være funksjonelt en hel livstid.

IKKE BLANDBART 
Fluorguard er ikke blandbart med andre typer av fett som ikke er basert på Perfluorerad polyeter (PFPE) og Polytetrafluoreten (PTFE). Rengjøring er nødvendig ved utskifting, og gir en problemfri fremtid.

FORDELER 

 • Næringsmiddel -H1
 • For bruk i -20°C til +260°C
 • Konstant temperatur opp til +260°C
 • Funksjonell i lange perioder
 • Motstandsdyktig mot sterke kjemikalier
 • Motstandsdyktig mot etsende syrer
 • Motstandsdyktig mot løsemidler
 • Motstandsdyktig mot bensin og diesel
 • Motstandsdyktig mot LPG og andre gasser
 • Ingen flammepunkt
 • Lang levetid
 • Lav termisk fordamping i varme
 • Utmerket vannmotstand
 • Utmerket slitasjebeskyttelse
 • Utmerket korrosjonsbeskyttelse
 • Silikonfri
 • Kompatibel med metall, plast, elastomer og gummi

APPLIKASJONER 

 • Transportører
 • Bakerover
 • Pneumatiske ventiler
 • Engangssmøring
 • For lave turtall på lager

BRUKSOMRÅDER:
Metall-, plast-, glass-, tekstil-, bil-, kjemi-, petrokjemi-, pneumatisk utstyr og i næringsmiddelindustri.