KJØLESYSTEM

#400 CLEAN & COOL

RENGJØRING AV KJØLESYSTEM

Clean & Cool rengjør effektivt kjølesystemet fra slam, rusk, kalk og andre avleiringer som oppstår i kjølesystemet. Skånsom mot gummi og metall.

OVEROPPHETING
Med årene bygger rust, slam og avleiringer seg opp i kjølesystemer, noe som skaper dårligere sirkulasjon og kjølekapasitet.

ELDRE KJØRETØY 
Ett stort rengjøringsbehov finnes i mange eldre biler og anleggsmaskiner, samt andre vannbårne kjølesystemer.

EFFEKTIV RENGJØRING 
Clean & Cool løser effektivt opp oksider, rust og avleiringer fra metalloverflatene i kjølesystemet.

SIKKER 
Skader verken gummi, plast, metallegeringer eller pakninger.

DOSERING
3 – 5% av systemets volum.
For eksempel er 1 liter nok til et kjølesystem på 20-30 liter.

BRUKSANVISNING

 1. Fyll riktig dose Clean & Cool i kjølesystemet
 2. Kjør minst 60-120 min
 3. Tøm kjølesystemet helt
 4. Skyll hele systemet med vann for å fjerne all smuss og rester fra produktet
 5. Fyll på med nytt vann + glykol

OBS! Vær forsiktig når du tømmer kjølesystemet, varmt kjølevann eller damp kan forårsake skade.

#401 KYLARTÄTNING

TETTE VANNLEKKASJE

Kylartätning tetter raskt og permanent lekkasjer som har oppstått i kjølesystem-deler som radiatorer, pakninger og små sprekker i motorblokker. Fungerer også i andre typer varmesystemer.

TETTER RASKT
Kylartätning løser seg raskt opp i det sirkulerende kjøle- / varmesystemet og stopper lekkasje innen ca. 30 minutter.

BESKYTTER
Samtidig som lekkasjen tettes, er hele systemet beskyttet mot korrosjon og kalkdannelse.

ALLE MATERIALER 
For alle typer materialer som kan forekomme i et kjølesystem / varmesystem. Kylartätning er kompatibel med alle eksisterende glykoler og vannblandbare væsker.

DOSERING
2% Kylartätning er nok til å tette et lekkende system i kjøretøy. I større kjøleanlegg kan doseringer reduseres.

BRUKSANVISNING

 1. Ristes før bruk
 2. Tilsett i sirkulerende system
 3. Ved påfylling i eksoansjonskar skal karet tømmes dersom det ikke har sirkulasjon
 4. Start motoren / sirkulasjonspumpen og sørg for at systemet sirkulerer
 5. Kjør motoren / systemet i minst 30 minutter
 6. Sett varmekontrollen på maksimal varme eller helt av. (ved lekkasje i varmepakke = maksimal varme)

BRUKSOMRÅDER 

 • Kjølesystem i kjøretøy
 • Varmesystemer i bygninger
 • Gulvvarmebatteri
 • m.m