NÆRINGSMIDLER

Livsmedelsklassat specialfett. Resistent mot kemikalier, gaser och lösningsmedel.
#255 FLUORGUARD -H1

RESISTENT SPESIALFETT

Fluorguard er et rent spesialfett. Motstandsdyktig mot kjemikalier, gasser og løsemidler. For kontinuerlig temperatur opp til +260°C over lang tid i f.eks. bakeovner med lange ettersmøringsintervaller. Næringsmiddelgodkjent smøremiddel.

MOTSTANDSDYKTIG 
Fluorguard er et spesialfett basert på perfluorert polyeter (PFPE) og polytetrafluoretylen (PTFE). Utviklet for svært krevende arbeidsmiljøer hvor smørepåføringen utsettes for eksempel gasser, kjemikalier, drivstoff eller høy temperatur.

LANG LEVETID 
Fluorguard er utviklet for lange smøreintervaller. Under normale temperaturer og forhold kan fettet være funksjonelt under en hel livstid.

IKKE BLANDBAR
Fluorguard er ikke blandbart med andre typer av fett som ikke er basert på perfluorert polyeter (PEPE) og polytetrafluoretylen (PTFE). Rengjøring er nødvendig ved utskifting, men gir en problemfri fremtid.

FORDELER

 • Næringsmiddelgodkjent -H1
 • Konstant temperatur opp til +260°C
 • Funksjonell i lange perioder
 • Motstandsdyktig mot sterke kjemikalier
 • Motstandsdyktig mot etsende syrer
 • Motstandsdyktig mot løsemidler
 • Motstandsdyktig mot bensin og diesel
 • Motstandsdyktig mot LPG og andre gasser

EGENSKAPER

 • Ingen flammepunkt
 • Lang levetid
 • Lav termisk fordampning i varme
 • Utmerket vannmotstand
 • Utmerket slitasjebeskyttelse
 • Silikonfri
 • Kompatibel med metall, plast, elastomer og gummi

APPLIKASJONER

 • Transportører
 • Bakerovner
 • Pneumatiske ventiler
 • Engangs-smøringer
 • For lavt turtall i lager

INDUSTRIER 
Metall, plast, glass, tekstil, bil, kjemi, petrokjemi, pneumatisk utstyr og i næringsmiddelindustrien.

Livsmedelsklassat smörjfett med förtjockare av Bentonit
#256 SYNGUARD -H1

HØYTEMPERATUR FETT

Synguard -H1 er et helsyntetisk, næringsmiddelgodkjent smørefett med bentonitt fortykningsmiddel. For applikasjoner med trykk, vann, damp, kalde eller høye temperaturer. Spesielt for smøring av næringsmiddel- og medisinsk utstyr, men svært funksjonell for andre bruksområder.

MATINDUSTRI-FETT
Synguard -H1 er et næringsmiddel-klassifisert fett av høyeste kvalitet og ytelse. Basert på reneste helsyntetiske polyalfaolefin (PAO) med bentonitt fortykningsmiddel.

TEMPERATURER
Synguard er svært funksjonelt i temperaturer mellom -40°C og kortvarig opp til +260°C og har ikke noe smeltepunkt.

MOTSTANDSDYKTIG MOT VANN 
Synguard er et av det mest vannbestandige fettet på markedet og utmerket for bruksområder som kan utsettes for vann, damp eller snø. Det er svært vanskelig å fjerne med vann.

BELASTNING OG HASTIGHET 
Synguard er et multifunksjonelt og fleksibelt fett for applikasjoner med lav til høy belastning og hastigheter opp til 7 000 rpm.

FORHINDRER BAKTERIER 
Synguard inneholder et konserveringsmiddel som effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer bakterievekst hvis fettet utsettes for næringsmiddelprodukter.

BLANDBARHET
Synguard er basert på bentonitt fortykningsmiddel og bør ikke blandes med annet fett som ikke er basert på bentonitt i lukkede applikasjoner, som for eksempel lager.

FORDELER 

 • Utmerket vannbestandighet
 • Meget gode kulde egenskaper
 •  Skjær- og mekanisk stabilitet
 • Sterk slitasjebeskyttelse
 • Utmerkede høytrykksegenskaper
 • Forhindrer rust og oksidasjon
 • Skjuv- och mekanisk stabilitet
 • Forhindrer termisk nedbryting
 • Mangler dryppunkt
 • Stabil mot sure stoffer
 • Beholder din konsistens
 • Utmerket i sentralsmøring
 • Myk og smidig
 • Galvanisk sikker for gule metaller

BRUKSOMRÅDER

 • Kulelager
 • Rulelager
 • Leddlager
 • Glidelager
 • Nålelager
 • Kuleskruvar
 • Foringer
 • Glidere
 • Kranutskyt
Livsmedelsklassat prestanda fett för livsmedels- eller medicinsk tillverkning.
#258 FOOD GUARD

NÆRINGSMIDDELFETT -H1

Food Guard er et syntetisk, næringsmiddelgodkjent smørefett for de fleste applikasjoner innen næringsmiddel- og medisinsk produksjon.

MULTIFUNKSJONELL
Food Guard er et høypresterende, syntetisk fett som er næringsmiddelgodkjent. Tilpasset applikasjoner med lav til høy belastning og lav til relativ høy hastighet (3000 rpm). Fettet har høy motstand mot nedbryting og oksidasjon, samt utmerkede antirust-egenskaper.

HØY VEDHEFT 
Food Guard er svært vannbestandig og har høy vedheft, dette hindrer vanninntrenging og ekstrudering, samt at det er vanskelig å fjerne med vann.

APPLIKASJONER
Utmerket for applikasjoner utsatt for vann, damp, støtbelastninger, støt, vibrasjoner, smuss, støv eller der andre kjemiske forurensninger kan være tilstede.

FORHINDRER BAKTERIER 
Food Guard inneholder et konserveringsmiddel som effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer veksten av bakterier, gjær og mugg i applikasjonen.

FORDELER

 • Utmerket for sentralsmøring
 • Utmerket vannbestandighet
 • Skjær- og mekanisk stabilitet
 • God slitasjebeskyttelse
 • Rust- og oksidasjonshemmende
 • Høyt dryppunkt (+275°C)
 • Beskytter mot sure stoffer
 • Beskytter mot harskning og bakterie- og soppvekst
 • Beholder konsistensen og hindrer oljeseparasjon

BRUKSOMRÅDER 

 • Rullelager
 • Kulelager
 • Glidelager
 • Foringer
 • m.m
Livsmedelsklassat smörjmedel för underhåll och kedjesmörjning
#338 PENETRO GREEN -H1

KJEDE- & KRYPOLJE

Penetro Green -H1 er et universelt smøremiddel for vedlikehold og kjedesmøring i næringsmiddel- og medisinsk produksjon. Den trenger inn, smører og beskytter alle typer bevegelige deler som krever et smøremiddel der sporadisk kontakt med mat kan forekomme.

STERK SMØREFILM 
Penetro Green er et sterkt, tynt og ikke-klebrig smøremiddel -H1. Fri for allergener og utmerket for alle typer smøring ved vedlikehold og for kjeder.

KJEDE-SMØREMIDDEL
Penetro Green er utmerket for bruk på kjeder. Inneholder giftfrie friksjonsreduserende stoffer som beskytter mot den statiske trykkbelastningen som kjeder utsettes for, noe som øker kjedens levetid.

BESKYTTENDE OVERFLATELAG
Penetro Green inneholder flere friksjons- og korrosjonshemmende ingredienser, samt en rusthemmer. Sammen danner disse en beskyttende barriere som gir trippel beskyttelse mot friksjon, fuktighet, oksidasjon, korrosjon og andre korrosive oppbygginger som skader funksjonen.

FORHINDRER BAKTERIER 
Penetro Green inneholder også et næringsmiddelgodkjent konserveringsmiddel som effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer veksten av bakterier, gjærsopp og mugg i applikasjonen.

SMØRER I VANN 
Penetro Green fortenger vann og gir en høy smørefunksjon også under vann. Kan også brukes til enkel bevaring/konservering av detaljer og konstruksjoner under normale forhold.

FORDELER

 • Næringsmiddelgodkjent -H1
 • Inneholder ingen allergener
 • Penetrerende
 • Universell i vedlikehold
 • Trykkforsterket
 • Danner en langvarig smørefilm for lav friksjon
 • Frigjør fastrustede detaljer
 • Beskytter mot fukt og rust
 • Tåler svært høye belastninger for å være en tynn olje

BRUKSOMRÅDER:

 • Kjeder
 • Vaier
 • Bolt/mutter
 • Heis
 • Lås
 • Lufttrykkverktøy
 • Lager
 • Fuktige miljøer
 • Oksidasjonskontroll m.m.
Livsmedelsklassat för växellådor, gejdrar och kedjor.
#380 FOOD GEAR -H1

GIR, GLIDERE & KJEDER

Food Gear er en syntetisk, næringsmiddel -H1 olje for girkasser, glidere og kjeder. Spesielt for utstyr som håndterer mat, medisiner og fôr som utsettes for høy belastning og høy luftfuktighet.

MULTIFUNKSJONELL 
Food Gear er en syntetisk, trykkforsterket næringsmiddelolje for girkasser, kjeder og glidere.

EKSKLUSIV BASEOLJE 
Food Gear er basert på det fineste, helsyntetiske polyalfaolefin (PAO) og ren parafinolje. Er helt fargeløs og har nesten ingen lukt eller smak, og er helt fri for allergener.

HØY YTELSE  
Food Gear er en tiksotropisk, vedheftende olje som gir en lydabsorberende smørefilm som virker selv ved kaldstart i en girkasse. Den høyytende og giftfrie tilsetningspakken gir lav friksjon, lang levetid og normalt lavere driftstemperatur ved tøffe driftsforhold.

FORHINDRER BAKTERIER 
Food Gear inneholder et konserveringsmiddel som effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer veksten av bakterier, gjærsopp og mugg i applikasjonen.

FORHINDRER OLJELEKKASJE 
Food Gear rekondisjonerer og vedlikeholder pakkbokser, o-ringer, og minimerer oljelekkasje og uønskede reparasjonskostnader.

EGENSKAPER

 • Exceptionell slitasjebeskyttelse ved høy belastning
 • Inneholder trykkforsterkende tilsetninger
 • Utmerket korrosjonsbeskyttelse
 • Hindrer vekst av bakterier

FORDELER 

 • Utmerket smøreevne
 • Overlegen oksidasjonsstabilitet
 • Motstandsdyktig mot nedbryting
 • Høy viskositetsindeks
 • Utmerket hydrolytisk stabilitet
 • Motstand mot sure stoffer
 • Lavere driftstemperatur
 • Kompatibel med alle tetninger og legeringer
 • Funksjonell med plast
 • Forlenger utskiftingsintervallene
 • Vedlikeholder gummimateriale

BRUKSOMRÅDER 

 • Girkasser
 • Glidere
 • Kjeder

OPPFYLLER
FDA: 21 CFR 178.3570

Livsmedelsklassat för hydraulsystem, transmissioner m.m
#382 MULTI HTC -H1

HYDRAULIKK, TRANSMISJONER & KOMPRESSORER

Multi HTC -H1 er en høypresterende næringsmiddelolje for hydrauliske systemer, transmisjoner, vakuumpumper og alle typer kompressorer som håndterer næringsmidler og legemidler.

MULTIFUNKSJONELL 
Multi HTC -H1 er en næringsmiddelolje for innendørs bruk til alle typer hydraulikksystemer, kompressorer, vakuumpumper, kjeder og transmisjoner.

STERK BESKYTTELSE 
Multi HTC -H1 inneholder en høypresterende og giftfri tilsetningspakke for lav friksjon, lang levetid og for lavere driftstemperatur.

REN PARAFIN
Multi HTC -H1 er basert på den fineste parafinoljen som finnes. Helt fargeløs og har nesten ingen lukt eller smak, og helt fro for allergener.

FORHINDRER FORSTYRRELSER 
Multi HTC -H1 beskytter mot dannelse av lakk og andre slamprodukter, noe som forhindrer at funksjonsfeil oppstår.

FORHINDRER BAKTERIER 
Multi HTC -H1 inneholder et konserveringsmiddel som effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer veksten av bakterier, gjærsopp og mugg i applikasjonen.

FORHINDRER OLJELEKKASJE 
Multi HTC -H1 rekondisjonerer og vedlikeholder pakkbokser og o-ringer i systemet, noe som minimerer oljelekkasje og uønskede reparasjonskostnader.

FORDELER

 • Utmerket korrosjonsbeskyttelse
 • Sterk slitasjebeskyttelse
 • Utmerket oksidasjonsstabilitet
 • Motstand mot nedbryting
 • Utmerket hydrolytisk stabilitet
 • Lang levetid
 • Vedlikeholder gummimaterialer

BRUKSOMRÅDER 
Hydrauliske systemer, stempel-, skrue- og vingekompressorer, vakuumpumper og transmisjoner. Ikke for utstyr i kulde.

OPPFYLLER

 • USDA -H1
 • DIN 51524-1 och 2
 • DIN 51 506
Livsmedelsklassat, rökfritt kedjesmörjmedel
#386 CHAIN LUBE HI-TEMP -H1

KJEDESMØRING

Chain Lube High Temp -H1 er et røykfritt, næringsmiddelklassifisert kjedesmøremiddel basert på helsyntetisk hvit olje (PAO). Utmerket for kjeder i temperaturer opp til +325°C uten å skape avleiringer eller røykutvikling. Luktfri og gjennomsiktig.

MULTIFUNKSJONELL 
Chain Lube er et helsyntetisk, farge-, smak-, lukt- og røykfritt kjedesmøremiddel. Spesilt for bruk på alle typer ovnskjeder utsatt for temperaturer opp til +325°C.

DE FINESTE BASEOLJENE
Chain Lube er basert på den fineste tilgjengelige kombinasjonen av næringsmiddelklassifisert polyolestere og PAO – helsyntetiske baseoljer.

FRI FOR ALLERGENER 
Chain Lube er helt fargeløs og har nesten ingen lukt eller smak, og er helt fri for allergener.

FORHINDRER BAKTERIER 
Food Gear inneholder et konserveringsmiddel som effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer veskt av bakterier, gjærsopp og mugg i applikasjonen.

AVLEIRINGER VED HØYE TEMPERATURER 

Kjedesmøremidler oksiderer ofte og danner slam og karbonavleiringer ved høye temperaturer. Disse restene blokkerer oljens evne til å trenge inn i kjedets ledd og ruller, noe som øker slitasjen raskt.

RENE KJEDER 
Chain Lube vil løse opp eksisterende avleiringer fra tidligere påførte smøremidler. Kjedene blir rene, funksjonelle og smøremiddelet kan trenge inn i kjedens ruller og hindre slitasje.

PROBLEMFRI SMØRING 
Chain Lube er basert på en olje med metter molekylær struktur som minimerer oksidasjon og eliminerer dannelsen av karbon, lakk og slam ved høye temperaturer.

SLIPPMIDDEL 
Chain Lube danner en overflatefilm som ligner på et slippmiddel, dette hindrer eventuelle matvarer og væsker i å feste seg til kjedene.

FORDELER 

 • Røykfri ved høy temperatur
 • Gode trykkegenskaper
 • Svært liten lukt og smak
 • Forhindrer at mat og væsker setter seg fast
 • Penetrerende
 • Redusert friksjon

BRUKSOMRÅDER 
Kjeder i ovner eller andre kjeder i høye temperaturer.