DRIVSTOFFTILSETNING

 Bränsletillsats som ökar motoroktan på bensin.
#440 OKTANBOOSTER

FOR ØKT MOTOROKTAN

Oktanbooster er en EKTE oktanbooster utviklet av Panta Racing Fuel i Italia. Øker motoroktanet på bensin med minimum 3 oktan og 1% oksygen ved 10% innblanding.

OKTANFORSTERERE PÅ MARKEDET 
Det har lenge vært ulike oktanforsterkere på markedet, med dårlig ytelse. Etter måling av 6 tilgjengelige produkter, ga det beste en økning på kun 0,2 oktan etter anbefalt blanding.

STOR ETTERSPØRSEL
Etter år med press, har Panta Racingfuel i Italia produsert en ekte oktanforsterker. Mange motorer trenger høyere motoroktan enn det som er tilgjengelig, uten å måtte kjøpe rent racing-drivstoff til høye priser.

ØKT MOTOROKTAN
Ved måling av 95-, 98-, 100- og 102 oktan drivstoff, øker #440 Oktanbooster alt drivstoff med ca 3 oktan ved 10% innblanding, og gir 1% oksygenering av hele drivstoffmengden.

BLYERSTATNING
Kan med fordel brukes som blyerstatning ved 1% innblanding i eldre motorer som krever ekstra ventilbeskyttelse.

STABILISERER VED LAGRING 
Produktet stabiliserer drivstoff under lagring og optimerer gammelt drivstoff.

BRUKSOMRÅDER:
Alle typer bensinmotorer.

Bränsletillsats som effektiviserar förbränningsprocessen
#450 BENSINOPTIMERARE

OPTIMAL FORBRENNING

Bensin- & E85 Optimerer er en svært effektivt drivstofftilsetning. Effektiviserer forbrenningsprosessen og blir raskt økonomisk. Renser, beskytter og smører hele forbrenningslinjen.

BENSIN & ETANOL

RENT DRIVSTOFFSYSTEM
Bensintilsetningen rengjør effektivt alle komponenter i drivstoffsystemet som injektorer, ventiler, forbrenningskammer og gjenoppretter den opprinnelige motorkraften.

SMØRER
Bensintilsetningen øker drivstoffets smøreevne med opp til 40%, noe som gir ekstra sterk slitasjebeskyttelse for alle komponenter i forbrenningslinjen. Spesielt formulert for bensin, etanol / E85 og racing-drivstoff.

MERK: Ikke for metanol.

BESKYTTER OG ELIMINERER
Beskytter systemet effektivt mot syreangrep, oksidasjon og korrosjon. Stabiliserer drivstoffet under lagrning og forhindrer frysing og isdannelse i drivstoffsystemet ved kontinuerlig bruk.

BLYERSTATNING
Kan med fordel brukes som blyerstatning i eldre motorer som krever ekstra ventilbeskyttelse.

LAVERE FORBRUK
Produktet optimerer forbrenningsprosessen, noe som resulterer i jevnere motorgang og en mer livlig motor. Gir også stor reduksjon i forbruk og røykutvikling med lavere utslippsverdier som resultat.

ØKONOMISK
Fører ofte til en forbedring på 2% i drivstofføkonomi på nye kjøretøy, og opptil 5% på eldre kjøretøy. Dette gjør at produktet raskt blir økonomisk ved bruk.

DOSERING:

 • Normal bruk 0,05%
 • Akutt rengjøring 0,5%
 • Etanol i racingmotorer 0,2%

BRUKSOMRÅDER:
Alle typer nye og gamle 2-takts og 4-takts motorer som brenner bensin eller etanol.

Bränsletillsats - världsmarknadens effektivast dieseladditiv.
#460 MOLY 2000

DIESELOPTIMERER

Moly 2000 er en av de mest effektive dieseltilsetningene på verdensmarkedet. Optimaliserer MK1, E32, E10, HVO, HVO100 og RME til premium  diesel. Aktive stoffer øker cetantallet (brennverdi), rengjør, smører, beskytter og optimerer forbrenningslinjen for redusert forbruk og økt levetid.

RENT DRIVSTOFFSYSTEM
Når ikke-fossilt drivstoff blandes inn i diesel øker avleiringene i systemer og injektorer, noe som gir redusert motoreffekt og økt forbruk. Moly 2000 rengjør effektivt hele forbrenningslinjen for avleiringer slik at det alltid leveres full effekt.

REDUSERT FORBRUK 
Moly 2000 inneholder aktive stoffer som øker brennverdien og finfordeler brenselmolekylene for optimal oksygenering. Dette øker effektiviteten og gir redusert dieselforbruk med flere prosent, per generert hestekraft når det utføres dynotester på tunge kjøretøy.

BESKYTTER SYSTEMET
Moly 2000 danner en sterk  beskyttende film gjennom hele drivstoffsystemet som gir effektiv beskyttelse mot friksjon, slitasje, korrosjon og oksidasjon i systemet, noe som gir driftssikkerhet og eliminerer dieselrelaterte driftsforstyrrelser.

VANN OG DIESELDYR/-BAKTERIER
Diesel blandet med ikke-fossilt drivstoff sammen med vann aktiverer bakterievekst. Moly 2000 forstøver vann og binder det med diesel, som eliminerer kondensvann og bakterievekst i systemet ved kontinuerlig bruk.

FORDELER

 • Lav dosering: 0,05% (1:2000)
 • Øker cetantallet med fire enheter
 • Optimaliserer forbrenningslinjen
 • Opptil 5% høyere effekt
 • Opptil 5% drivstoffreduksjon
 • Reduserer utslipp med opptil 47%
 • Effektiv rengjøring av injektorer
 • Eliminerer kondensvann
 • Forebygger dieseldyr/-bakterier
 • Stabiliserer diesel under lagring

TESTER UTFØRT 
Et større antall dynotester og praktiske tester på tunge kjøretøy viser høy drivstoffreduksjon. Tester ved et profesjonelt testanlegg viser en reduksjon på hele 4,2%

INJEKTORTESTER:
Cummins L10, Cummins N14 og Peugeot DW-10 viser rene og korrosjonsfrie injektorer uten målbar slitasje under et normalt injektorskifte.

BRUKSOMRÅDER:
For alle typer dieselmotorer.

En multifunktionell diesel- och bränsletillsats
#462 MOLY 1000 ARTIC SHIELD

DIESELOPTIMERER

Moly 1000 Arctic er en multifunksjonell dieseltilsetning. Spesielt utviklet for å forbedre kjøleegenskapene til alle typer diesel mot parafinering og frysing. Aktive stoffer øker cetantallet (brennverdi), rengjør, smører og optimerer forbrenningslinjen for redusert forbruk.

RENT DRIVSTOFFSYSTEM
Innblanding av ikke-fossilt drivstoff i diesel øker avleiringer i systemer og injektorer, noe som gir redusert effekt og økt forbruk. Moly 1000 rengjør effektivt hele forbrenningslinjen for avleiringer slik at det alltid leveres full effekt.

BESKYTTER SYSTEMET
Moly 1000 danner en sterk beskyttende film i hele drivstoffsystemet som effektivt beskytter mot friksjon, slitasje, korrosjon og oksidasjon i systemet, noe som gir drivtssikkerhet og eliminerer dieselrelaterte driftsforstyrrelser.

DIESEL I STERK KULDE
Når diesel med lavt svovelinnhold utsettes for sterk kulde, kan parafinmolekylene (n-parafin) raskt begynne å felle ut av drivstoffet og danne store vokskrystaller som tetter drivstoffledninger og filtre.

ÖKADE KÖLDEGENSKAPER
Moly 1000 Arctic förhindrar bildning av vaxkristaller och finfördelar de som bildas om det tillsätts i dieselbränslet innan det har nått sitt molnpunkt (Dimmig i kyla). Detta reducerar drastiskt vaxkristall-ernas storleken och förhindrar dem att bindas med varandra och de kan strömma fritt genom bränslefiltret i sträng kyla.

FORDELER 

 • Lav dosering: 0,1% (1:1000)
 • Øker dieselens kjøleegenskaper
 • Øker cetantallet med fire enheter
 • Optimerer forbrenningslinjen
 • Opptil 5% høyere effekt
 • Opptil 5% drivstoffreduksjon
 • Reduserer utslipp med opptil 47%
 • Effektiv rengjøring av injektorer
 • Eliminerer kondensvann
 • Forebygger dieseldyr/-bakterier
 • Stabiliserer diesel under lagring

TESTER UTFØRT 
Et større antall dynotester og praktiske tester på tunge kjøretøy viser høy drivstoffreduksjon. Tester ved et profesjonelt testanlegg viser en reduksjon på hele 4,2%.

INJEKTORTESTER:
Cummins L10, Cummins N14 och Peugeot DW-10 viser rene og korrosjonsfrie injektorer uten målbar slitasje under et normalt injektorskifte.

VANN OG DIESELDYR/-BAKTERIER 
Diesel blandet med ikke-fossilt drivstoff sammen med vann aktiviserer bakterievekst. Moly 1000 forstøver vann og binder det med diesel, som eliminerer kondensvann og bakterievekst i systemet ved kontinuerlig bruk.

Bränsletillsats som effektivt rengör hela förbrännings-linjen
#470 ALL FUEL SYSTEM CLEANER

RENGJØRING & STABILISERING

All Fuel System Cleaner rengjør effektivt hele forbrenningslinjen i alle typer bensin-, diesel- og etanolmotorer. Stabiliserer alle typer drivstoff, fjerner vann og forhindrer oksidasjon og utfelling under lagring.

HØY PRESISJON 
Moderne motorer arbeider med svært høy presisjon for optimalisert kraft og forbrenning. Selv små mengder belegg i et drivstoffsystem skaper forstyrrelser og påvirker ytelse og forbruk.

EN FLYTENDE MEKANIKER
All fuel System Cleaner løser effektivt opp avleiringer, oksider og sot fra alle typer drivstoff som dannes i: tank, ledninger, pumper, injektorer, forgasser, ventiler, forbrenningskammer og stempeltopp, noe som eliminerer driftsforstyrrelser og at full kraft leveres.

BESKYTTER DRIVSTOFFSYSTEMET
Gir også utmerket slitasjebeskyttelse for injektorer og drivstoffpumper, spesielt ved bruk av diesel med lavt svovelinnhold, omformulert bensin, etanol (E85) og alt racingfuel.

FJERNER VANN
Ved bruk elimineres kondensvann, som forhindrer korrosjon eller isdannelse i systemet når det er kaldt.

STABILISERER VED LAGRING
All fuel System Cleaner stabiliserer drivstoff, forhindrer nedbryting og oksidasjon i forgassere og injeksjonssystemer hvis den brukes før lagring.

BLYERSTATNING
Erstatter bly i bensin og hindrer slitasje av eksosventiler på eldre bensinmotorer.

FORDELER

 • For alle typer drivstoff
 • Meget effektiv rengjøring
 • Smører hele drivstoffsystemet
 • Erstatter bly i bensin
 • Stabilisering av drivstoffet under lagring
 • Forhindrer nedbryting og oksidasjon under lagring
 • Utmerket korrosjonsbeskyttelse mot fuktighet
 • Forhindrer oppbygging av avleiringer, i en periode
 • Eliminerer kondensvann
 • Forhindrer isdannelse
 • Reduserer utslipp og røykgasser
 • Ufarlig for katalysatorer og partikkelfiltre

DOSERING
Akutt rengjøring: 2 dl per 50 liter.
Vedlikehold: 1,25 dl per 50 liter drivstoff hver 4. tank forhindrer og eliminerer driftsforstyrrelser
Stabilisering av drivstoff før lagring: 2 dl per 50 liter.

Bränsletillsats som effektivt rengör hela förbrännings-linjen
#475 TANK DRY

FJERNER VANN

Tank Dry fjerner vann fra drivstofftanken og drivstoffsystemet, noe som forhindrer korrosjon, rust og isdannelse i drivstoffsystemet. For bruk i alle eksisterende drivstoff.

DRIVSTOFFTYPER 
Tank Dry kan blandes i alle typer diesel, biodiesel, bensin og etanolblandinger type E85.

FJERNER VANN 
Ved dosering vil kondensvann, vannansamling og mannemulgert drivstoff fjernes fra drivstofftanken og hele systemet ettersom vannet blandes (emulgerer) med drivstoffet og elimineres ved forbrenning. Forhindrer korrosjon i drivstofftanken og systemet, og isdannelse når det er kaldt.

FORANDRER IKKE DRIVSTOFFET
Ved bruk gis ikke en målbar økning i svovelinnhold, cetanindeks eller aromatinnhold i bensin, diesel, biodiesel eller E85 (etanol).

DOSERING
1 liter til 750-1000 liter drivstoff.

FORDELER

 • Fjerner vann fra drivstofftank og system
 • Forebygger og forhindrer vannemulsjon i drivstoffet
 • Forhindrer isdannelse
 • Beskytter mot rust og korrosjon
 • Inneholder et korrosjonshemmende og smørende additiv for drivstoff
 • For alle typer drivstoff
 • Skader ikke katalysator og partikkelfiltre
 • Oppfylle kravene for innblanding i alle drivstoff
Bränsletillsats som som förhindrar bakterietillväxt
#480 DIESEL CHOCK

BAKTERIEDREPER

Diesel Chock er en svært høykonsentrert dieseltilsetning som hindrer bakterievekst i diesel, og som dreper allerede eksisterende bakterier (mikroorganismer) i dieseltanken innen 24 timer.

BAKTERIER
Den dannes kondens i dieseltanker ved temperaturendringer, noe som kan føre til bakterievekst. Hvis dieselen ikke blir behandlet, øker veksten raskt og tetter filtre, pumper og drivstoffledninger, noe som kan føre til stillstand.

SKADELIGE SYRER 
Bakterier avgir organiske syrer som gir korrosjonsskader i hele dieselsystemet, noe som kan føre til høye kostnader.

ELIMINERER BAKTERIER
Diesel Chock hindrer all bakterievekst i diesel ved normal dosering. I sterkt infiserte tanker med mye bakterier økes doseringen. Dette dreper alle bakterier, slik at de kan fjernes fra systemet ved å tømme tanken.

FØR BRUK
Hvis mulig, fjern vann og slam fra tanken før behandling. Doser riktig mengde i henhold til tankens totale volum og fyll tanken til minimum 65%, helst med ny diesel. Effektiv i 24 timer, stasjonær eller i bruk.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

 1. Tøm tanken for vann, hvis mulig
 2. Doser korrekt mengde og fyll på
 3. Virkningstid 24 timer
 4. Tøm hele tanken for slam, men ikke et krav!
 5. Tømt diesel kan gjenbrukes når slam og belegg har sunket til bunnen, ikke bruk bunnlaget.

TAPP TANKEN
Grunnen til at du bør tømme tanken etter behandling er for å fjerne slam og eventuelt vann. All diesel som er tappet ut kan gjenbrukes når slammet har sunket til bunnen.

DOSERING:

 • Kraftig infiserte tanker: 1: 1000 = 100 ml til 100 liter diesel
 • Risiko for bakterievekst eller diesel av ukjent kvalitet: 1: 4000 = 100 ml til 400 liter diesel

ETTERBEHANDLING
For å eliminere fremtidig vekst bør #460 Dieseloptimerer brukes kontinuerlig, noe som også gir andre fordeler.

Bränsletillsats som rengör alla typer av partikelfilter
#490 DPF CLEANER

RENGJØR PARTIKKELFILTER

DPF Cleaner rengjør alle typer partikkelfiltre på kjøretøy under drift, som ofte blir tette under kort- eller bykjøring. DPF cleaner er den mest økonomiske måten å forlenge levetiden til partikkelfiltre.

PARTIKKELFILTER
DFP Cleaner rengjør effektivt partikkelfiltre i moderne kjøretøy, fra biler, lastemaskiner og lastebiler.

RENGJØR HELE SYSTEMET
DPF Cleaner er multifunksjonell og renser hele drivstoffsystemet inkludert injektorer, ventiler og brennkamre for avleiringer. Dette resulterer i gjenoppretting av motoreffekt og drivstofforbruk.

FUNKSJON
I tillegg til å rense hele drivstoffsystemet, inneholder DPF Cleaner et organometallisk stoff som fungerer som en akselerator i regenereringen av dieselpartikkelfiltre (DPF). Produktet senker antennelsestemperaturen til sot akkumelert i partikkelfilteret betydelig og optimerer periodisk forbrenning, en prosess kjent som filterregenerering.

FORDELER

 • Multifunksjonell for alle vanlige tilstoppingsrelaterte problemer
 • Gjenoppretter motorkraft som er tapt på grunn av skittent og ineffektivt drivstoffsystem
 • Gjenoppretter normalt drivstofforbruk som er redusert på grunn av skittent drivstoffsystem eller tett partikkelfilter
 • Forlenger levetiden og forhindrer utskifting av partikkelfiltre
 • Kan brukes på alle dieselmotorer, med eller uten partikkelfilter, for total systemrengjøring

BRUK: 

 1. Hell flasken i tanken før du fyller drivstoff
 2. Kjør i minst 30 minutter ved høyt turtall (3000 RPM) eller høyere for biler og ca 25% høyere enn normalt turtall for lastebiler
 3. Gjenta denne prosedyren et par ganger i løpet av tankens levetid for å oppnå maksimal effekt og resultater

DOSERING:
1 flaske for 40 til 60 liter diesel.
Ikke overdoser!

Bränsletillsats som rengör alla typer av partikelfilter
#491 DPF CLEANER II

RENGJØR & VEDLIKEHOLDER PARTIKKELFILTRE

DPF Cleaner II er et konsentrert tilsetningsstoff for rengjøring av dieselpartikkelfiltre. Senker antenningstemperaturen til sot betydelig og gir en kontinuerlig rensing av partikkelfilteret under drift, som ofte blir tett under kort- eller bykjøring.

TILSETNING FOR DIESEL
DPF Cleaner II er et tilsetningsstoff for diesel, basert på nanopartikler av ceriumoksid og fungerer som en katalysator i regenereringen (rengjøringen) av partikkelfilteret.

ANTENNINGSTEMPERATUR
DPF Cleaner II reduserer antennelsestemperaturen til sot som samles opp i partikkelfilteret betydelig, og optimaliserer forbrenningen av oppsamlet sot under drift.

KONTINUERLIG FORBRENNING
Når DPF Cleaner II tilføres dieseltanken vil en effektiv og kontinuerlig forbrenning av oppsamlet sot i partikkelfilteret skje ved den temperaturen som normalt oppstår i partikkelfiltre under normale driftsforhold.

REN FORBRENNING
Kombinasjonen av ren forbrenning og lavere utslipp av sotpartikler vil rense og holde partikkelfilteret, EGR og turboladeren ren for sotavleiringer.

FORDELER
• Gjenoppretter drivstofforbruk og motoreffekt som er redusert på grunn av høyt sotinnhold i partikkelfilteret
• Problemfri drift av DPF-systemet
• Reduserer partikkelutslipp og bidrar til å oppfylle utslippsgrensene
• Reduserer utslipp av røyk, HC, CO2 og sotpartikler
• Brenner og rengjør partikkelfilteret 5-10 ganger raskere og mer effektivt enn ved bruk av katalysatorbelagte partikkelfiltre
• Rengjør også forbrenningskammeret, ventilene, turboenheten og eksosanlegget for sot
• Utmerket for tunge lastebiler, busser og anleggsmaskiner med partikkelfiltre (DPF)

BRUK
For vanlig bruk i personbiler og tunge dieselmotorer med standard eller ettermonterte dieselpartikkelfiltre. Spesielt for lette og tunge kjøretøy som kjører mye i bytrafikk og anleggsmaskiner.

DOSERING
1 liter til 170 liter diesel.