OLJETILSETNING

#407 MOTORSKÖLJMEDEL

RENGJØR MOTOREN INNVENDIG

Motorsköljmedel er et svært effektivt rengjøringsmiddel for innvendig rengjøring av motorer fra forbrenningsrester, avleiringer og glykol. Forhindrer og fikser tikkende hydrauliske løftere og øker levetiden til ny motorolje.

VED FORBRENNING
En motor produserer vann, syrer, slam, koks, harpiks, gasser og annen forurensning under forbrenning. Noen av disse stoffene belaster motoroljen og fører til at dens egenskaper og levetid forringes. Samtidig dannes det over tid avleiringer i motoren.

SLITASJE OPPSTÅR
Disse avleiringene forstyrrer miljøet i motoren og fører til at deler slites, stempelringer fester seg og drivstoff- og oljeforbruket øker over tid.

SURT MILJØ
Ved oljebytte blir den nye motoroljen normalt umiddelbart svart og surgjort av eksisterende oljerester. Dette gir en kortere oljelevetid sammenlignet med om motoren var ren innvendig.

RENERE MOTOR 
Motorsköljmedel rengjør de indre delene av motoren for avleiringer og tappes deretter ut under oljeskiftet. Avleiringene følger spilloljen ut, og motoren blir etterlatt med en ren innside. Resultatet er at den nye motoroljen beholder sin alkalitet og ytelse lengere.

DOSERING
5 – 10% av oljevolumet.
F.eks. 300ml holder til et oljesystem på opp til 6 liter.

BRUKSANVISNING

 1. Kjør motoren varm
 2. Hell Motorskölj i den “gamle”, eksisterende motoroljen
 3. La motoren gå på tomgang eller kjør et lite stykke
 4. Tøm oljen etter 20-30 minutter
 5. Bytt filter og hell på ny motorolje

BRUKSOMRÅDER 

For bensin-, diesel- og etanolmotorer og  kompressorer. Et godt alternativ til dagens “longlife”-oljer.

#408 AUTOMATIC GEAR CLEANER

GIRKASSE-RENGJØRING

Automatic Gear Cleaner renser effektivt automatiske girkasser og convertere / omformere internt før oljeskift. Løser opp avleiringer og belegg som har bygget seg opp. Rengjøringen forhindrer og korrigerer funksjonsfeil forårsaket av smuss.

AVLEIRINGER DANNES
Ved forlengede oljeskiftintervaller eller overopphetede girolje dannes det avleiringer i girkassen. Dette øker slitasjen og funksjonsfeil kan oppstå, noe som ofte fører til en kostbar girkassebytte.

EFFEKTIV RENGJØRING
Automatic Gear Cleaner rengjør innvendige overflater, samt ventilhus fra avleiringer før oljeskift.

FORSTYRRELSER
Rengjøring ved hvert oljeskift forebygger og forhindrer slitasje og girforstyrrelser, samt korrigerer eksisterende feil som har oppstått på grunn av avleiringer.

FOREBYGGE OLJELEKKASJE 
Tillsett med fordel produktet #417 Packningsrekond ved oljeskift. Dette forhindrer at det oppstår utvendig og innvendig oljelekkasje (og tetter eksisterende lekkasjer) som ellers kan svekke funksjonen til girkassen.

DOSERING
Anbefalt dosering er 5% av systemets oljevolum. 300ml holder til et oljesystem på 6 liter for full effekt, lavere dosering kan brukes med godt resultat.

BRUKSANVISNING

 1. Tilsett direkte i giroljen
 2. Kjør minimum 10 mil og maks 100 mil før et oljeskift

BRUKSOMRÅDER
Automatiske girkasser, convertere / omformere og andre typer av automatiske girkasser.

Oljeadditiv för stabilisering av motorolja
#409 MOTOR OIL TREATMENT

MOTOROLJEBEHANDLING

Motor Tratment er et oljeadditiv som øker motorytelsen og forlenger oljens levetid. Reduserer friksjon, slitasjone og blå eksosrøyk. Øker og stabiliserer oljens viskositet, gjenoppretter kompresjon og nøytraliserer skadelige syrer som utvikles over tid i motorer. Basert på på høykvalitets polymerer og syntetiske tilsetningsstoffer.

STABIL SMØREFILM
Motor Oil Treatment øker ytelsesnivået til konvensjonelle motoroljer betydelig. Inneholder tilsetningsstoffer for friksjonsreduksjon, økt viskositet, stabilitet og tetteevne mellom stempel og foring.

SLITASJE OG LYD
Reduserer friksjonsslitasje på kamaksler og løftere utsatt for mekanisk friksjon. Gir lavere støy fra hydrauliske løftere som ikke holder trykket pga. slitasje.

ØKER MOTOROLJENS LEVETID 
Inneholder effektivt dispergeringsmiddel som nøytraliserer motoren innvendig for urenheter og syrer, f.eks. svovelsyre, som har oppstått over tid av forbrenningsprosessen. Gjenoppretter TBN-verdien i motoren som øker levetiden til motoroljen. Utmerket for dagnes lange oljeskifteintervaller.

OLJEFORBRUK 
Etter tilsetning reduseres eksisterende oljeforbruk i motorer med høy kjørelengde og i enkelte motortyper, som normalt har høyt oljeforbruk.

FORDELER

 • Øker motoroljeytelsen
 • Øker oljens levetid
 • Reduserer friksjon og slitasje
 • Stopper eller reduserer utslipp av blå eksosrøyk
 • Øker motoroljens viskositet
 • Gjenoppretter komprimeringen
 • Nøytraliserer skadelige syrer i motoroljen og motoren
 • Reduserer oljeforbruket

DOSERING
300 ml til 4 – 6 liter motorolje ved oljeskift eller ved senere tilsetning

BRUKSOMRÅDER 
Bensin-, diesel- og etanolmotorer.

#410 MICRON MOLY

OLJEFORSTERKER

Micron Moly er en multifunksjonell oljeforsterker. Den øker oljens viskositet, bæreevne og tetteevne, samt at den reduserer friksjon, støy og temperatur takket være mikrosmøringsteknologi av PTFE og oppløst molybdendisulfid MoS2.

OLJEFORSTERKER 
Micron Moly er en oljeforsterker for høyere ytelse. Inneholder en trykkforsterket additivteknologi med oppløst moloybdendisulfid og PTFE.

SLITASJEREDUKSJON
Metaller og lagerflater er ikke helt glatte, de har ujevnheter. Det oppløste Molybdendisulfid belegger alle metalloverflater slik at de blir glatte og gir høy smøreevne når oljefilmen er liten eller ikke-eksisterende. En støttende oljefilm lages raskere og PTFE gir lav friksjon, en kombinasjon av sterke stoffer som minimerer metallkontakt selv ved start og stopp. Dette fører til sterk reduksjon i slitasje på lagerflater, kamaksler og løftere som er utsatt for mekanisk friksjon.

MOTORER
Micron Moly gir lavere friksjon, stabiliserer og øker oljeviskositeten, oljetrykket og tetningsfunksjonen, med drivstoffbesparende egenskaper.

OLJEFORBRUK 
Micron Moly reduserer eksisterende oljeforbruk og girstøy, samt mengden av sot og forbrenningsrester i motoroljen.

HYDRAULIKK
Micron Moly stabiliserer og øker viskositeten på hydraulikkoljer, samt den trykkbærende egenskapen, noe som reduserer slitasje og friksjon i systemet, spesielt i pumper og ventiler. Gir normalt en reduksjon i driftstemperaturen til hydraulikksystemer i hard drift, noe som øker levetiden til oljen og systemets komponenter.

INDUSTRIELLE GIRKASSER
Gir lavere friksjon og støynivå i girkassen, og øker og stabiliserer oljens viskositet og vedheft til metall. Øker også den beskyttende egenskapen mot kondensvann.

BRUKSOMRÅDER 

 • Diesel- og bensinmotorer
 • Hydraulikksystemer
 • Industrielle girkasser
 • Bakaksler og navreduksjon

DOSERING

 • 5% til motorer
 • 5-10% til girkasser
 • 1% til hydraulikksystem

PÅVIRKER IKKE 
Katalysator og partikkelfiltre.

Oljeadditiv från Payback Lubricants
#411 CERAMIC MOTOR

MOTORBEHANDLING

Ceramic Motor – behandling er et meget eksklusivt oljetilsetningsstoff basert på nano-bor. Gir ultralav friksjon, sterk slitasjebeskyttelse, drivstoffreduksjon, økt motorytelse og minimerer eller eliminerer støyendringer som oppstår i girkasser.

STERKT GRUNNEMNE 
Ceramic er basert på Bor og er den sterkeste og mest friksjonsreduserende av alle oljetilsetningsstoffer. Det 5. grunnstoffer Bor er spesielt når det kombineres med andre metalliske elementer og nano-bor har den laveste friksjonskoeffisienten.

MER EFFEKT & DREIEMOMENT
Gjenoppretter og øker motorens opprinnelige kraft og dreiemoment. Gir langsiktig beskyttelse av alle komponenter og reduserer CO2-utslipp. Reduserer slitasje på kamaksler og demper tikkende løftere.

ØKONOMISK
Ceramic behandler og skaper glatte metalloverflater med bor som gir ultralav friksjon med høy tetthet. Ceramic gir drivstoff- eller temperaturreduksjon, avhengig av hvor det brukes, med en kundetilfredshetsgaranti.

GIRKASSER 
Reduserer støy og temperatur i manuelle girkasser, navreduksjoner, bakaksler, hydraulikksystemer og motorsykkelmotorer med våt clutch.

FORDELER

 • Høy drivstoffreduksjon
 • Høyere ytelse
 • Gir lav friksjon
 • Reduserer slitasje
 • Reduserer oljeforbruk
 • Lavere transmisjonslyd
 • Senker oljetemperaturen
 • Demper tikkende hydrauliske løftere
 • Blandbar med alle oljer
 • Skader ikke katalysatorer og partikkelfiltre

BRUKSANVISNING

 1. Helles direkte i motoroljen, gir full effekt etter ca 15 mil
 2. Tilsettes ved hvert oljebytte for å opprettholde effekten

BRUKSOMRÅDER 
Alle bensin- og dieselmotorer, manuelle girkasser, bakaksler og andre oljesystemer med varmgang eller stør.

PÅVIRKER IKKE 
Katalysatorer og partikkelfiltre.