#401 KØLERTÆTNING

Stopp lekkasje
Kjøletetningen forsegler raskt og permanent i kjølere, varmeovner, tetninger og små sprekker i motorblokker.

Fungerer også i mange andre typer varme- og kjølesystemer.

rask forsegling

Kjøletetning løses raskt i sirkulerende kjølesystem / varmesystem og stopper en lekkasje som forekommer innen ca. 30 minutter.

beskytter

Mens lekkasjen er stoppet, er det komplette systemet beskyttet mot korrosjon og kalkoppbygging.

Alle typer materialer

Nyttig for alle typer materialer som kan oppstå i kjølesystem. Kjøletetningen er kompatibel med alle typer glykoler og væsker som er blandbare med vann.

ark

1. Rist før bruk.
2. Lagt i sirkulerende systemer.
3. Ved fylling av ekspansjonstanken må beholderen først tømmes dersom det ikke er sirkulasjon gjennom det.
4. Start motoren / sirkulasjonspumpen og kontroller at systemet sirkulerer
5. Kjør motoren / systemet i minst 30 minutter.
6. Sett varmeren til maksimal eller av. (Ved lekkasje i varmeapparat = maks. Varme.)

SPESIFIKASJONER

Dosering
1,5-2% Kjøleforseglingsrader for tetting av et lekkende kjølesystem i et kjøretøy. I større kjølesystemer kan doseringsprosent reduseres.

BRUKER INFORMASJON

  • Kjøretøy kjølesystemer
  • Varmesystem i bygninger
  • Gulvvarmeslanger, etc.

Emballering

  • 4 l
  • 300 ml